Predsednik organizacije: Tamara Božović

Mi smo organizacija
koja se bori za prava 
žena Romkinja.

U svoje ime želim da pozdravim sve posetioce koji su prisutni na našoj veb stranici i da vam se zahvalim na Vašem vremenu. Ovde ćete dobiti i čuti puno korisnih podataka i informacija. Moj cilj je da afirmišem mlade ljude koji će biti u mogućnosti da organizuju razne radionice i forume, jer će ih moći edukovati u svim sferama obrazovanja. Putovanje je dugo i teško samo za one koji se brzo odriču vizije. Ne znam koliko ću se nastaviti – ali namera mi je da u saradnji s vama, medijima i institucijama, od našeg generala pa nadalje – postignem ono što sam zamislila. Šta želim da učinim kao predsednik Svetske organizacije Roma: ohrabriti i ostvariti kulturnu saradnju između Indije i Srbije, pretpostavljam da znate zašto i šta sve ta saradnja može da donese. Potrebno je da se uzmu u obzir vrednosti evropske, indijske i srpske tradicije na nivou sporta, kulture, turizma i duhovnog rasta, a kada je reč o tradiciji – za ovo okupljanje na nivou Evrope i za Srbiju važno je pomenuti tradiciju kompanije za osiguranje kuća GRAWA. Najstarija na svetu – 190 godina. Želim da podstaknem upotrebu novih informacionih tehnologija u kulturi i finansijskoj pismenosti svih ljudi, a pre svega mojih ljudi, da motivišu dečiju kreativnost kao i mlade talente u svim oblastima, što opet uključuje predloge za pametna finansijska ulaganja u pojedinac i njegova porodica, pružajući podršku mladim ljudima. Ne želim otkrivati osobe sa invaliditetom i njihov mentalni razvoj i fizički razvoj u skladu sa mogućnostima, – važno mi je da učestvujem u aktivnostima zagovaranja koje su povezane ciljevima udruženja ove svetske organizacije, što uključuje sprovođenje nasilja i prava naroda svih nacija i nacionalnosti, posebno Roma. Fokus: je pružiti mogućnost mladim ljudima da kreativno razmisle o čemu da razgovaraju na radionicama i forumima. Moja ciljna grupa su Romkinje i mladi, jer mislim da je veoma važno baviti se pre svega njihovim materijalima i socijalnim statusom. To je zato što budućnost zavisi od majčinstva i dobrog odgoja, a ako žene nisu edukovane o svojim problemima kojih nisu svesne – teško je bilo šta promeniti. Tako je i s mladima: oni bi trebali imati iskustva sa iskustvom i lekcije koji će ih naučiti svim pismenostima: duhovnoj, finansijskoj i onome koja se odnosi na njihova prava. Krenuo sam na put – naravno, cilj moram da postignem dobrim timom za saradnju, postojanošću i mojim učenjem. Jer svi smo učitelji i učenici.


NAŠ TIM

ROMSKE ŽENE

U SVETU

Da li verujete da Romkinje imaju ista prava kao i sve druge osobe?
0
Romske žene u svetu

Galerija

We have a strong sense of community with parishioners.

Ako imate dobru volju da pomognete i unapredite našu organizaciju

Možete donirati izborom na dugme ispod